جدول مسابقات

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1 واعصی مبارکه سپاهان
22 4 26
65
70 26 2.69
2 شهرداری ارومیه
21 5 26
62
69 30 2.29
3 شهداب یزد
21 5 26
59
67 34 1.97
4 فولاد سیرجان
20 6 26
59
68 31 2.19
5 سایپا تهران
18 8 26
56
65 34 1.91
6 لبنیات هراز آمل
18 8 26
52
63 37 1.70
7 شهرداری گنبد
13 13 26
41
49 48 1.02
8 شهرداری ورامین
12 14 26
36
49 55 0.89
9 هورسان رامسر
10 16 26
30
41 60 0.68
10 پیکان تهران
10 16 26
29
38 55 0.69
11 خاتم اردکان
6 20 26
22
36 62 0.58
12 شهرداری قزوین
5 21 26
15
27 67 0.40
13 راه‌یاب ملل کردستان
3 23 26
11
22 72 0.30
14 آذرباتری ارومیه
3 23 26
9
20 73 0.27

نظرات بسته شده است.